Catherine&Özgün
Ilım&Özer
Nihan&Nadir
Güler&Erkan
Highlight Otel Bodrum
Ashleigh&Kerem
Hande&Bulut
Ayşe-Tanzel
Gözde&Özgür
Ebru&Faruk